Hài

Bí mật đằng sau màn dùng tay... chặt gạch

Những clip dùng tay không đập gạch, hay những màn ảo thuật khiến người xem tròn mắt ngạc nhiên thực chất được thự hiện một cách rất đơn giản.

Ảo thuật thực sự là một hình thức nghệ thuật "lừa dối" cảm giác vô cùng ngoạn mục. Những màn dùng tay không đập vỡ gạch làm nhiều người ngạc nhiên thực chất được thực hiện rất đơn giản mà thôi.

Quốc Khánh

 
 
Tin Khác