Hài

Bóc mẽ trò ảo thuật của bạn thân

Thật không may nếu bạn đang cố thể hiện nhưng lại gặp ngay anh bạn "khốn nạn" thế này.

Bạn thân luôn là người hiểu ta nhất. Tuy nhiên, khi bạn thân cố tình "troll" ta thì hậu quả sẽ vô cùng... khủng khiếp.

Hồng Phong

 
 
Tin Khác