Hài

Cái kết đắng cho cô gái nghịch dại ở siêu thị

Ba cô gái tham gia trò chơi bám cầu thang máy tuy nhiên do quá "ham vui" mà phải chịu cái kết đau đớn

Sau khi một cô bám theo cầu thang cuốn ở siêu thị rồi thả tay xuống thành công, cô thứ hai cũng bắt chước bám theo nhưng do không thả tay ra sớm nên bị thang kéo lên cao và bất ngờ.... rơi xuống.

Minh Quân

 
 
Tin Khác