Hài

Cảm giác khi được nhận lương

Không gì hạnh phúc hơn được nhận lương đúng ngày!

Sẽ không ngoa nếu nói ngày nhận lương là ngày được mong chờ nhất hàng tháng của tất cả mọi người. Có nhiều khi, lương về tay chưa bao lâu, nhiều người đã phải tạm "chia tay" ngay lập lức bởi hàng loạt món nợ và hoá đơn tiền điện. Rồi sau đó, chúng ta lại "lót dép" chờ ngày nhận lương mới.
Bởi thế, đối với nhiều người, ngày nhận lương là "ngày hạnh phúc nhất tháng" giống như thế này đây!

Hồng Vân

 
 
Tin Khác