Hài

Cảm giác khi vừa nhận lương xong đã... hết tiền

Vừa lĩnh lương nhưng bạn chợt nhận ra là lương tháng này của bạn không đủ để trả những khoản đã vay.

Minh Quân

 
 
Tin Khác