Hài

Cần một định nghĩa khác cho từ "ăn"

Ăn như em bé trong clip này là kiểu ăn hoàn toàn khác so với suy nghĩ của chúng ta.

Cậu bé trong clip này đã khiến cho mọi định nghĩa về từ ăn đã có trở nên sai bét. Có lẽ, đây là cách "ăn" đáng yêu nhất mà chúng ta từng thấy.

Quốc Khánh

 
 
Tin Khác