Hài

Chết cười với bài văn tả con ve sầu của anh chàng "lắm chuyện"

Tả con ve sầu nhưng phải viết đến 2000 từ thì bạn sẽ viết gì? Nếu không biết cách làm bài văn thế nào cho dài, hãy tham khảo cách anh chàng này làm, chắc chắn bạn sẽ có một bài văn dài như một cây cầu.

 Tới Nguyễn

 
 
Tin Khác