Hài

'Chết cười' với thanh niên hướng dẫn tham gia giao thông đúng luật

Thanh niên nghiêm túc của năm, thực hiện rất nghiêm chỉnh biển bao giao thông khi đang đi trên đường. Đâu phải ai cũng có ý thức được như anh chàng này!

Hệ thống biển báo sẽ giúp người tham gia giao thông chú ý và hạn chế được những tai nạn đáng tiếc. Thế nhưng việc chấp hành giao thông như anh này khiến mọi người không nhịn được cười. 

 Lê Nguyễn

 
 
Tin Khác