Hài

Cô gái làm "bao cát" cho bạn và cái kết cực đắng

Cô gái nhận một cú đá trời giáng từ cô bạn khi chấp nhận đứng làm "bia" để cho bạn thể hiện khả năng.

Để một hộp nhựa trên đầu, cô gái này đã quá mạo hiểm khi chấp nhận làm bia đỡ đạn để bạn thể hiện bản lĩnh. Tất nhiên, khi bản lĩnh không đạt yêu cầu thì chuyện gì phải đến cũng đã đến.

Minh Quân

 
 
Tin Khác