Hài

Trò chơi tưởng khó nhưng lại khó không tưởng

Trò chơi nào cũng cần tìm ra người thằng kẻ thua. Nhưng cuộc thi này thắng thua chưa biết, riêng nhìn thôi đã đủ khiến người xem cười vỡ bụng

 Lê Nguyễn

 
 
Tin Khác