Hài

Cười mệt nghỉ với thánh 'nhọ' của năm, vừa cầm bút thi đã hết giờ làm bài

Mỗi kỳ thi cử đến là một lần muốn điên đầu. Nhưng còn gặp trường hợp như anh chàng trong clip này thì quả đúng là cuộc đời quá nhọ! Đúng là chỉ còn nước về quê chăn bò…
Một năm học mới sắp đến và một mùa thi nữa cũng sắp đến rồi, bạn đã sẵn sàng chưa?

 Nguyệt Hà

 
 
Tin Khác