Hài

Đến chị google cũng không thể gọi được cậu dậy

Thức dậy vào mỗi buổi sáng là cả một thử thách với cả mẹ và bé. Để "đánh vật" với cơn thèm ngủ không phải là điều đơn giản.

Minh Quân

 
 
Tin Khác