Hài

Đi ăn trộm được chủ nhà hậu thuẫn

Tay đạo chích này đúng là một kẻ may mắn nhất thế giới khi đi ăn trộm mà vẫn được chủ nhà hậu thuẫn vì lý do bất ngờ.

Tên trộm lẻn vào nhà và quơ hết đồ đạc trong nhà. Mặc dù cô vợ biết nhưng vẫn yêu cầu anh ta phải "giữ yên lặng" và đi ra. Tại sao cô vợ lại có thể tiếp tay cho kẻ ăn trộm như thế?

Minh Quân

 
 
Tin Khác