Hài

Đi gặt lúa cũng phải mang thần thái... đế vương

Khi bạn ôm mộng làm vua nhưng lại bị bố bắt đi gặt lúa thì phải làm thế nào. Đừng bao giờ từ bỏ đam mê, hãy thể hiện khát vọng làm vua ngay cả khi làm công việc gặt lúa vất vả, khó nhọc.

Minh Quân

 
 
Tin Khác