Hài

Điều gì khiến bạn tự hào về bản thân nhất?

Nhiều người cho rằng sự nghiệp thành công, cuộc sống hạnh phúc...mới là điều đáng tự hào. Nhưng nhiều người sẽ phải "té ngửa" khi sự tự hào chỉ là điều rất đơn giản như thế này!

 Lê Nguyễn

 
 
Tin Khác