Hài

Đừng bao giờ bịt mắt tham gia bất cứ trò chơi nào

Bịt mắt tham gia trò chơi thực sự là một hành động thiếu khôn ngoan nhất của bất cứ ai.

Không có gì nguy hiểm bằng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen của từ này. Rất có thể, bạn sẽ trở thành trò đùa của những người xung quanh khi không còn nhìn thấy những gì diễn ra xung quanh.

Quốc Khánh

 
 
Tin Khác