Hài

Đừng tưởng nhỏ con mà dễ bắt nạt

Dù nhỏ hơn nhưng sự kiên trì bền bỉ cộng với chiến thuật hợp lý vẫn có thể giúp chú lợn con dễ dàng giành chiến thắng

QK
 
 
Tin Khác