Hài

Hùng dũng là thế mà gặp 'ma' cũng... chạy té khói

Thanh niên trai tráng tỏ ra rất "hùng hổ" nhưng khi gặp "ma" cũng phải bỏ của chạy lấy người.

Nhiều người tỏ ra rất dũng cảm nhưng khi gặp tình huống bất ngờ mới lộ rõ sự "nhát gan" của mình. Bạn sẽ không thể nhịn được cười khi xem phản ứng của những thanh niênnày khi gặp ma.

 Quốc Khánh

 
 
Tin Khác