Hài

Khi bạn là "Rich Kid", nhưng phải làm văn tả nhà nghèo

Nếu để con trẻ làm văn thì đảm bảo bạn sẽ được trận cười vỡ bụng.

Điển hình như ông bố Trấn Thành sau khi nghe bài văn tả người thân của con không biết nên cười hay nên mếu. Làm người khiêm tốn cũng khó lắm chứ chẳng đùa.

Nguyệt Hà

 
 
Tin Khác