Hài

Khi bạn mộng làm vua mà bố mẹ lại bắt đi chăn gà

Khi khát vọng trở thành một ông vua nhưng bố mẹ lại bắt phải đi chăn vịt khiến anh khóc thét.

Minh Quân

 
 
Tin Khác