Hài

Khi bạn quá đam mê make up nhưng chỉ có gà đồng ý làm... chuột bạch

Cô bé cẩn trọng trang điểm, chải lông cho gà như một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp.

Có lẽ, cô bé này sẽ là một chuyên gia trang điểm có tiếng trong tương lai không xa. Ngay cả với chú gà, cô bé cũng thể hiện được khả năng make up vi diệu của mình.

Minh Quân

 
 
Tin Khác