Hài

Khi bạn sợ độ cao mà bị bắt đi leo núi

Người đàn ông run cầm cập khi leo trên một sợi dây thép kéo trên đỉnh một vách núi cao khiến người xem cũng bủn rủn chân tay.

Minh Quân

 
 
Tin Khác