Hài

Khi chán đời nhưng lại sợ độ cao...

Chú chim cánh cụt loanh quanh định nhảy cầu nhưng bao nỗi niềm tâm sự khiến chú không đủ can đảm để thực hiện ý định. Tuy nhiên, cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến.

Tú Uyên

 
 
Tin Khác