Hài

Khi học văn với khả năng liên tưởng vô cùng phong phú

Khi bạn có một trí tưởng tượng phong phú và áp dụng vào môn văn một cách triệt để thì giáo viên cũng chỉ biết khóc thét mà thôi.

Nghe bài văn của chàng trai này, chắc chắn những người giỏi văn nhất cũng phải ngả mũ thán phục.

Minh Quân

 
 
Tin Khác