Hài

Không nhịn được cười với những người thích học đòi

Thấy người ta làm được mình cũng cố nhưng khốn nỗi bắt chước không đến nơi đến chốn dẫn tới tình trạng cười ra nước mắt.

Đừng bao giờ bắt chước người khác khi bạn không có khả năng. Bởi nếu cố gắng, bạn sẽ chỉ chuốc lấy mệt mỏi và đau đớn mà thôi.

Minh Quân

 
 
Tin Khác