Hài

Làm gì cũng phải biết chọn đồng đội tốt mới được

"Không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ đồng đội..." - Câu nói luôn có giá trị tới tận bây giờ và được áp dụng trong mọi trường hợp.

Điển hình là chàng thanh niên trong đoạn clip dưới đây. Chỉ 1 sơ sảy nhỏ của đồng đội, suýt nữa có thể biến mọi cố gắng tan thành mây khói.

Tới Nguyễn 

 
 
Tin Khác