Hài

Luôn cảnh giác với lũ bạn ngồi đằng sau bạn

Đôi khi, "kẻ" đằng trước chỉ là quân xanh, người ngồi đằng sau bạn mới thực sự đáng sợ.

Hãy luôn cảnh giác với những cô gái "vô tội" ngồi bàn sau bạn. Cô đấy mới thực sự là một người có thể khiến bạn khốn đốn bất cứ lúc nào.

Quốc Khánh

 
 
Tin Khác