Hài

Nghe bài hát này, chỉ muốn chạy ngay về Thái Bình để tham quan

Câu hát xẩm với những ca từ hài hước về quê hương Thái Bình khiến những người con Thái Bình sung sướng còn những ai không phải quê Thái Bình thì chỉ muốn lao ngay về miền đất này.

..

QK
 
 
Tin Khác