Hài

Những cách giúp đỡ 'đặc biệt' của trẻ nhỏ

Đôi khi nhận được "giúp đỡ" của những đứa trẻ thì bạn sẽ không biết mình nên khóc, cười hay quát mắng chúng một trận.

 Giữa giúp đỡ và phá hoại là một khoảng cách rất mong manh. Tuy nhiên, nhận được sự giúp đỡ như thế này của các bé thì bố mẹ nào cũng cảm thấy mát lòng mát dạ.

Windy

 
 
Tin Khác