Hài

"Ông trùm" Phan Quân bị troll khi đi ăn sáng

Nghệ sĩ Hoàng Dũng vừa cười vừa nói chuyện với một thanh niên xăm trổ tha thiết xin ra nhập tập đoàn Phan thị.

QK
 
 
Tin Khác