Hài

Sao phải sợ mập?

Dù ai chê béo chê mập thì lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Sao phải sợ mập? 

Ăn nhiều thì bị nói là ăn như heo, ăn ít thì bị nói là bày đặt ăn kiêng. Đi tập thì bảo béo thế không giảm được đâu, không tập thì lại chê lười. Miệng lưỡi thế gian quan tâm làm chi, để ý làm gì? Mình thích thì mình ăn, mình thích thì mình mập. Miễn là mình vui. Tự tin là chính mình và yêu bản thân mình là được!


Tú Uyên

 
 
Tin Khác