Hài

Sự chân thành có thể hóa giải mọi mâu thuẫn

Thái độ nhận lỗi chân thành là điều rất đáng quý để hóa giải mọi sự mâu thuẫn. Nhưng nên nhớ, đừng "nhận lỗi" như nam thanh niên trong đoạn clip dưới đây.

Không rõ người chủ chiếc xe trong đoạn clip trên đánh giá tinh thần "cầu thị" của nhóm người phá hoại ra sao, nhưng trước mắt, câu chuyện đã cho thấy rằng, biết nhận lỗi đã thực sự đáng quý rồi, nhưng cần phải đúng cách, và không phải ai cũng có đủ khả năng kinh tế để "tiếp nhận" lời xin lỗi đặc biệt đến thế.

 Tới Nguyễn

 
 
Tin Khác