Hài

Tìm thấy đồ nhạy cảm trong túi cháu trai, bà hoảng hốt điều tra

Clip ghi lại đoạn hội thoại giữa người chủ tiệm thuốc và một người phụ nữ lớn tuổi.

Chỉ vì cậu cháu của bà quên đồ nhạy cảm trong túi áo rét, vì không biết, phần cũng vì lo lắng cậu cháu sa ngã khi đi xa nhà, người phụ nữ đã ngay lập tức tới hiệu thuốc và hỏi rõ ngọn ngành về món đồ trong túi.

Khi biết được kết quả, có lẽ bà sẽ yên tâm phần nào về ý thức "tự bảo vệ mình" của cậu cháu trai.

Tới Nguyễn

 
 
Tin Khác