Hài

Trẻ không chơi già ham vui

Đã đam mê thì không xá gì tuổi tác. Nhưng đôi khi, đam mê vượt quá khả năng cũng có thể biến ta thành trò cười của mấy bạn trẻ

QK
 
 
Tin Khác