Hài

Vì sao con gái vô cùng khó hiểu và khó đoán

Đừng nghe những gì con gái nói bởi những gì họ nói chưa chắc đã là thật. Tất nhiên, những điều họ nghĩ thì rất có thể chẳng bao giờ nói ra.

Con gái rất khó hiểu. Họ có thể nói những điều họ không nghĩ đến hoặc nghĩ những điều không bao giờ nói. Do đó, những điều họ nói chưa chắc đã thật. Quả thực, để hiểu được con gái phải là một người vô cùng đặc biệt.

Tú Uyên

 
 
Tin Khác