Cộng đồng

Khi quay cóp đã đạt đến đỉnh cao thì chuyện gì sẽ xảy ra

Quay cóp trong thi cử luôn là vấn đề rắc rối của mọi nền giáo dục. Sự phát triển của "nghệ thuật  quay cóp" thực sự là một lo ngại đối với mọi nền giáo dục.

QK
 
 
Tin Khác