Cộng đồng

Ma cũ bắt nạt ma mới và cái kết đau đớn

Thông thường, "ma mới" luôn phải chịu thiệt thòi, ấm ức vì bị "ma cũ" bắt nạt. Nhưng khi bắt nạt nhầm đối tượng thì hậu quả khó có mà tưởng tượng được.

 QK

 
 
Tin Khác