Sống chậm

5 kiểu người chỉ có thể gặp không thể cầu

Trong cuộc đời, có được người bạn tri kỷ, người sẵn sàng vì ta mà hi sinh tất cả hay một đối thủ có thực lực...là phúc của ta.QK
 
 
Tin Khác