Sống chậm

Bạn sẽ làm gì nếu gặp lại người bạn nối khố sau 10 năm xa cách?

Ba người bạn chia tay hẹn ước 10 năm sau sẽ gặp lại nhau. Sau 10 năm, mỗi người có một số phận khác nhau nhưng liệu tình cảm của họ có còn được như xưa?

QK
 
 
Tin Khác