Sống chậm

Câu chuyện về chúng ta, thế hệ sống trong 4 bức tường

Thế giới ngày nay, con người ngày càng ít vận động, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Nhiều người thậm chí bó buộc cuộc sống của chính mình trong 4 bức tường. Điều này không chỉ gây ra nhiều hạn chế mà còn khiến bản thân thêm bệnh tật...
Vì vậy mỗi người hãy bước ra ngoài, vận động và tận thưởng thế giới tươi đẹp quanh ta.

 Nguyệt Hà

 
 
Tin Khác