Sống chậm

Chỉ khi lớn chúng ta mới hiểu cha mẹ đã vất vả thế nào

Sẽ không có một lời nào có thể bày tỏ hết được công lao của cha mẹ. nhưng đôi khi chúng ta lại không hiểu hết được những điều đó khi đang được ở trong vòng tay cha mẹ.

Và chỉ khi chúng ta lớn lên, trưởng thành, trở thành những người cha người mẹ chúng ta mới hiểu rõ được công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ lớn đến thế nào.

Trung Hiếu

 
 
Tin Khác