Sống chậm

Còn yêu xin đừng làm người lạ giữa vạn người qua

Sao ta lại gặp nhau?
Giữa trăm người đi, vạn người lại, ta đã dừng một nhịp để nói chuyện với nhau, quen nhau và đã cùng nhau đi qua những chặng đường dài.
Đó phải chăng là một chữ duyên rất lớn?
Ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, sao nỡ vội vàng bước qua nhau?
Chúng ta dành cả đời để tìm một người, đừng vội đánh mất nhau giữa dòng người đông đúc.
Còn yêu xin đừng làm người lạ giữa vạn người qua...

Tú Uyên

 
 
Tin Khác