Sống chậm

Cuộc đời là một chuỗi các nghịch lý

Cuộc đời là một chuỗi những nghịch lý, bạn cần phải biết chấp nhận và vượt qua nó bằng quyết tâm cao nhất

Trung Hiếu

 
 
Tin Khác