Sống chậm

Đến khi về già chỉ mong một người tri kỷ cùng đồng hành

Tình yêu chằng cần những lời nói hoa mỹ, tình yêu đơn giản chỉ là đi cùng nhau tới chặng cuối của cuộc đời.

Tình yêu được thể hiện những hành động quan tâm rất nhỏ như hình ảnh cụ ông cúi xuống đi tất cho cụ bà trong đoạn clip dưới đây.

Tới Nguyễn

 
 
Tin Khác