Sống chậm

Hãy học cách suy nghĩ bởi cuộc đời không hề đơn giản

Thành công không có chỗ cho những người thiếu bản lĩnh và lười biếng. Hãy dùng cái đầu suy nghĩ, dùng đôi bàn tay để tạo dựng cuộc đời. Bởi một mớ lý thuyết sáo rỗng sẽ chẳng làm nên được một tương lai tốt đẹp.

 Quốc Khánh

 
 
Tin Khác