Sống chậm

Khi con trai yêu thật lòng sẽ như thế này

Con trai khi yêu thật lòng sẽ làm tất cả để làm vừa lòng người mình yêu. Khi có những dấu hiệu này, bạn nên cố gắng giữ thật chặt anh ấy, bởi anh ấy đã dành toàn bộ trái tìm mình cho bạn.

 Tú Uyên

 
 
Tin Khác