Sống chậm

Lúc trẻ bạn thường nghĩ tiền là tất cả...

Lúc còn trẻ, nhiều người nghĩ tiền là tất cả. Cứ lao vào kiếm tiền để rồi sau đó nhận ra những bài học đầy thấm thía.

Khi gánh nặng kinh tế được đặt lên vai, bạn mới thực sự hiểu được giá trị của đồng tiền. Đồng tiền sẽ giúp cho cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Vì vậy, khi còn trẻ hãy cố gắng kiếm tiền để chuẩn bị cho tương lai....

Tới Nguyễn

 
 
Tin Khác