Sống chậm

Muốn vợ dịu dàng thì chồng phải... ngoan

Chồng ích kỷ vợ sẽ trở nên nhỏ nhen, bần tiện, chồng hiểu chuyện, vợ tự sẽ biết cách để hoàn thiện mình.

Người chồng thường đòi hỏi nhiều ở vợ. Tuy nhiên, họ quên mất rằng, cách vợ đối xử với chồng xuất phát từ chính cách chồng đối xử với vợ như thế nào.

Trung Hiếu

 
 
Tin Khác