Sống chậm

Nếu không gặp khó khăn thì sao thấu được lòng người?

ÔNG TRỜI CÔNG BẰNG LẮM!
Nếu không để bạn gặp khó khăn thì làm sao bạn có thể nhìn thấu được lòng người.
Nếu không để bạn thất bại thì làm sao bạn biết được người bên cạnh là thật hay giả.
Nếu không để bạn phải cô độc thì làm sao bạn biết tự suy ngẫm lại.
Nếu không để bạn gặp quân tử và tiểu nhân thì làm sao bạn có thể đề cao cảnh giác.
Ông trời rất công bằng với mọi người. Có người khiến bạn khóc thì sẽ có người khiến bạn cười.
NHỚ NHÉ

Tú Uyên

 
 
Tin Khác