Sống chậm

Những câu quen thuộc thường nói với bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn là một người bạn vô cùng đặc biệt. Đôi khi, đó chưa phải là bạn thân nhưng lại không thể tách rời nhau.

Bạn thường nói gì với người cùng bàn? Những câu nói quen thuộc sau đây sẽ gợi cho bạn nhớ về kỷ niệm của một thời cắp sách bên cạnh người cùng bàn. Đó sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên....

Tú Uyên

 
 
Tin Khác